DJELATNOSTI DRUŠTVA odvijaju se u sekcijama:
- Stenografskoj sekciji – predsjednica Nada Drenški, debatni stenograf
- Daktilografskoj sekciji – predsjednica Katarina Klarić, daktilograf
- Informatičkoj sekciji – predsjednica Kristina Zlodi, informatičar
- Stručno-pedagoškoj sekciji – predsjednica Marica Piršlin, prof.


Djelatnosti Društva jesu:

Unapređivanje stenografije i daktilografije, održavanje tečajeva i seminara, osiguravanje stručne literature te praćenje najnovijih dostignuća na području informatike.

Organizacija Dana tipkovnice (natjecanje u kompjutorskoj daktilografiji na osobnim kompjutorima te organiziranje Informatičke tribine).

Daljnja uspostava i njegovanje međunarodnih kontakata, osobito s Interstenom.

Stalni rad na okupljanju članstva te zaštita stručnih i profesionalnih interesa članova Društva.


Izdavačka djelatnost

Stenografija i daktilografija u Hrvatskoj uče se na temelju udžbenika i priručnika što ih izdaje Društvo:

 

Marijan Pavlic:
Početnica hrvatske stenografije


Pavlic – Bartulović:
Poslovna stenografija


Pavlic – Mozara: Birotehnika,
I. dio, Daktilografija


Blanka Bartulović:
Stenodaktilografija


Stenografske bilježnice Podlošci
Učlanite se

Facebook

SFbBox by debt consolidation