U razdoblju od 15. ožujka do 12. svibnja 2021. godine održat će se 19. tradicionalno međunarodno internetsko natjecanje u kompjutorskoj daktilografiji u organizaciji međunarodne federacije Intersteno. Natjecanje se provodi na 17 različitih jezika među kojima, od 2007. godine, i na hrvatskom jeziku. Svrha je ovog natjecanja, na kojem svake godine sudjeluje sve više natjecatelja iz cijelog svijeta, poticanje vještine korištenja tipkovnice, posebice animiranje mladih ljudi na zdravu konkurenciju s vršnjacima diljem svijeta. Svaki natjecatelj ima mogućnost u realnom vremenu usporediti svoje rezultate sa drugim sudionicima iste dobne skupine i u sveukupnom plasmanu, kako na svom materinjem jeziku tako i na 17 stranih jezika. Ocjenjivanje točnosti i brzine provodi se prema međunarodnim standardima. Natjecanje se sastoji od desetominutnog prijepisa teksta, koristeći poseban software koji je dostupan na web stranici putem linka: 

 

                                www.intersteno.org - Internet Contest 

 

Za hrvatski jezik dostupan je putem Taki softwarea. Otvoren je i dostupan učenicima, studentima, javnim i privatnim školama, udrugama, svakome tko posjeduje računalo i Internet priključak. 

Dvije su vrste natjecanja: prijepis teksta na materinjem jeziku i višejezično natjecanje (mogućnost natjecanja na 2-17 registriranih stranih jezika na Taki softwareu).

 

NAPOMENA: Natjecanje je dozvoljeno jednom na svakom jeziku. 

 

Rezultati će biti vrednovani prema sljedećim kategorijama (dobnim skupinama) i propozicijama: 

rođeni 2009. i kasnije                     min. 150 znak/min (max. 1% grešaka) 

rođ. 2008., 2007., 2006. i 2005.    min. 180 znak/min (max. 1% grešaka) 

rođ.  2004., 2003., 2002. i 2001.    min 200 znak/min (max. 1% grešaka)

rođeni 2000. ili ranije                     min 240 znak/min (max. 0,5% grešaka) 

 

REGISTRACIJA-PRIJAVE: 15. veljače - 30. travnja 2021. 

REGISTRACIJA-PRIJAVE ZA ČLANOVE HSD-a: do 10. ožujka 2021. 

 

KOTIZACIJA ZA NATJECANJE: 

40 kn + PDV = (50 kn) - za prijepis teksta na materinjem jeziku

56 kn + PDV = (70 kn) - za prijepis teksta na dva ili više stranih jezika 

Kotizacija treba biti uplaćena najkasnije do 10. ožujka 2021. godine. 

 

Sve zainteresirane škole koje žele prijaviti svoje učenike trebaju se javiti u tajništvo HSD-a (stenograf@stenograf.hr) s popisom učenika (ime i prezime, godište, škola i mentor) najkasnije do 10. ožujka 2021. godine.

 

Uplata se obavlja na račun: 

HRVATSKO STENOGRAFSKO DRUŠTVO

Teslina 5/I

IBAN: HR2723600001101514909

Opis plaćanja: Intersteno kotizacija - škola - prezime

 

VAŽNO! Troškove kotizacije i bankovnih usluga za natjecatelje - članove Hrvatskog stenografskog društva podmiruje Društvo. Potrebno je samo prijaviti se Tajništvu Društva u roku za prijave (10.3.2021.)

 

Svim plasiranim natjecateljima i njihovim mentorima bit će izdane i dostavljene diplome Interstena. 

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte putem e-pošte: stenograf@stenograf.hr