Hrvatsko stenografsko društvo u rujnu započinje novi ciklus tečajeva kompjutorske daktilografije i stenografije.

Planirani početak tečaja daktilografije je 1. rujna 2021. godine, a stenografije 4. rujna 2021. godine.

Prijave za tečajeve su još uvijek u tijeku na: https://www.stenograf.hr/prijava-na-tecaj

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na stenograf@stenograf.hr ili na 01/4817-250