JAVNI POZIV


01 LISTOPAD 2020
Na temelju odluke Upravnog odbora Hrvatskog stenografskog društva od 24. rujna 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za osnivanje projektnog tima, Hrvatsko stenografsko društvo, Teslina 5/I, objavljuje
JAVNI POZIV
članovima Hrvatskog stenografskog društva
I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je odabir deset članova Društva za sudjelovanje u projektnom timu Hrvatskoga stenografskoga društva. Cilj projektnog tima je osmišljavanje, prijava i sudjelovanje u projektima čiji je cilj popularizacija Društva, širenje aktivnosti i upoznavanje javnosti s djelatnostima Društva. Projektni tim zajednički će osmišljavati nove projekte Društva te sudjelovati u njihovoj provedbi.
II. NAČIN PRIJAVE I DOKUMENTACIJA
Prijaviti se mogu svi članovi Društva zainteresirani za sudjelovanje. Zainteresirani članovi Društva prijaviti se mogu slanjem svoje prijave u Tajništvo Društva na e-mail: stenograf@stenograf.hr i predsjednici Društva andrea.wawrzynek@gmail.com do 15. listopada 2020. godine. Uz prijavu je potrebno priložiti kratak opis dosadašnjeg rada i sudjelovanja u projektima (školski, međužupanijski, državni, EU), a ako ne postoji prethodno iskustvo, navesti motivaciju za sudjelovanje.
III. NAČIN REALIZACIJE
Projektni tim osnovat će se u studenome 2020. godine i odmah započeti s radom. Svi članovi projektnog tima pratit će objavljene natječaje na koje se mogu prijaviti Udruge i o njima obavijestiti druge članove. Nakon toga će članovi osmišljavati projekte za širu društvenu zajednicu (učenike, škole, građane) i aplicirati na natječaje za sufinanciranje ili financiranje provedbe projekta. Članovi projektnog tima također će sudjelovati u provedbi projekata (održavati edukacije, predavanja, surađivati sa školama i učenicima).
IV. ODABIR
Odluku o odabiru članova projektnog tima donijet će Predsjednica Društva u roku 8 dana od završetka prijava.
PREDSJEDNICA DRUŠTVA
Andrea Wawrzynek, mag. polit