ODLUKA – PROJEKTNI TIM


OBJAVLJENO: 19 LISTOPAD 2020
Na temelju javnog poziva za osnivanje projektnog tima Hrvatskog stenografskog društva od 1. listopada 2020. godine, Hrvatsko stenografsko društvo, Teslina 5/I, donosi
ODLUKU
o izboru članova projektnog tima Hrvatskog stenografskog društva
I.
Ovom Odlukom osniva se projektni tim Hrvatskog stenografskog društva.
II.
Za članove projektnog tima imenuju se:

 1. Andročec Mirna
 2. Biškup Nikola
 3. Cigetić Nataša
 4. Džalto Stjepan
 5. Džalto Šimun
 6. Kaić Zvonimir
 7. Kovač Vinko
 8. Meštić Ivana
 9. Puškarić Stjepan
 10. Tičinović Žuvela Maja
 11. Vicković Žubi Nikolina
 12. Wawrzynek Andrea
 13. Zlodi Bukvić Kristina
  III.
  Članovi projektnog tima imenuju se na razdoblje od godinu dana (19.10.2020.-19.10.2021.). Nakon isteka roka od godinu dana ponovno će se imenovati isti i/ili novi članovi projektnog tima.
  IV.
  Zadaća članova projektnog tima je pisanje, provedba i evaluacija projekata kojima će se doprinijeti popularizaciji rada i ciljeva Društva. Članovi projektnog tima će projekte prijavljivati na natječaje za financiranje i sufinanciranje projekata Udruga.
  V.
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

URBROJ: 0045/20
Zagreb, 19. listopada 2020. godine

                               PREDSJEDNICA DRUŠTVA
                              Andrea Wawrzynek, mag. polit.