REZULTATI ISTRAŽIVANJA – PROFESIONALNI RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

Hrvatsko stenografsko društvo provelo je tijekom siječnja 2023. godine nacionalno istraživanje o profesionalnom razvoju te o načinima, učestalosti, preferencijama i potrebama stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj. 

Cilj istraživanja bio je dobiti povratne informacije izravno od samih odgojno-obrazovnih djelatnika te kvalitetne preporuke za osmišljavanje edukativnih radionica, predavanja i stručnih skupova u budućnosti. 

U istraživanju je sudjelovalo 1068 odgojno-obrazovnih djelatnika radno aktivnih na području Republike Hrvatske u vrijeme provođenja istraživanja.

Rezultati provedenog istraživanja objavljeni o ovom izvještaju predstavljeni su kvantitativno u obliku grafikona prema pitanjima iz anketnog upitnika.

Istraživanje su provele Andrea Wawrzynek, predsjednica Hrvatskog stenografskog društva i Sanja Cetinjanin Thes, članica Društva, obje trajno zaposlene kao nastavnice stručnih predmeta u Upravnoj školi Zagreb, radi daljnjeg unaprjeđenja rada i podizanja kvalitete usluga i djelatnosti kojima se Društvo bavi te izvještavanja svih zainteresiranih dionika povezanih s odgojem i obrazovanjem.

U nastavku pročitajte Izvještaj o rezultatima istraživanja.