Mihaela Farkas Images Thumb Medium615 0
Istekom mandata i razrješenjem dosadašnjeg tajnika Mate Majstorovića, na dužnost tajnice Hrvatskoga stenografskog društva za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje na profesionalnom radu imenovana je Mihaela Farkaš, administrativno-poslovna tajnica Društva.
Jednoglasna je to odluka Upravnog odbora sa 3. sjednice održane 12. travnja ove godine. Mihaela Farkaš će i nadalje obavljati administrativne poslove, a danom imenovanja preuzima i sve poslove, obveze i ovlasti iz djelokruga tajnika Društva utvrđene Pravilima Hrvatskoga stenografskog društva.
Upravni odbor također je utvrdio prijedloge Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2015. godinu, uputivši ih na raspravu i usvajanje Skupštini HSD-a koja je zakazana za 28. travnja 2016., te prihvatio izvješće o aktivnostima Društva u razdoblju od svoje prethodne sjednice, kao i Financijsko izvješće za prvo tromjesečno razdoblje 2016. godine.
Ujedno je informiran o tijeku priprema za održavanje godišnjeg zasjedanja Councila i IPRS-a Interstena u Zagrebu početkom listopada ove godine, te prihvatio prijedlog za dopunu Odluke Upravnog odbora HSD-a od 10. svibnja 2012., kojom se za nastavnicu-voditeljicu tečajeva kompjutorske daktilografije HSD-a, uz Kristinu Zlodi i Andreu Muženić-Vidak, imenuje i Mihaela Farkaš, s višemjesečnim iskustvom održavanja individualnih i grupnih tečajeva kompjutorske daktilografije s osnovama informatike u organizaciji Hrvatskog stenografskog društva.

Inače, tijekom narednih mjeseci u planu je preuređenje, modernizacija i povećanje kapaciteta informatičkog kabineta HSD-a, tako da će sljedeći ciklus tečajeva započeti krajem rujna ove godine.