daktilosfera

Znanstveno-popularni časopis

Časopis izlazi periodično dva puta godišnje u ljetnom i zimskom izdanju u digitalnom obliku.

Časopis je jedna od aktivnosti Hrvatskog stenografskog društva kojom se nastoji informirati članove i javnost o temama iz područja obrazovanja, učenja, specifičnih strukovnih vještina, događanja i projekata sektorske suradnje i stručne prakse iz područja informatike, daktilografije, stenografije, poslovnog tajništva, uredskog poslovanja te svim ostalim temama povezanim s odgojem i obrazovanjem koje se odnose na profesionalni razvoj i stručno usavršavanje nastavnika, strukovna natjecanja profesionalaca i učenika, razmjenu dobre prakse, organizaciju stručnih skupova, seminara, edukacija i slično.

Časopis je besplatan i neprofitan.

Svi sadržaji dostupni su za daljnje korištenje pod
Creative Commons licencom: Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Hrvatska  (CC BY-NC-ND 3.0) .

PRETHODNI NASLOV

Stenograf 1891. – 1941.
Stenodaktilograf 1955. – 1992.

NAKLADNIK

Hrvatsko stenografsko društvo
OIB: 54242351145
www.stenograf.hr

ZA NAKLADNIKA

Andrea Wawrzynek, mag. pol.

GLAVNI UREDNIK

Andrea Wawrzynek, mag. pol.

UREDNIČKI ODBOR

Mirna Andročec, Prva ekonomska škola, Zagreb
Sanja Cetinjanin Thes, Upravna škola Zagreb
Šimun Džalto, Vinkovci
Stjepan Džalto, Vinkovci
Andrijana Hajduković, Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci
Andrea Wawrzynek, Hrvatsko stenografsko društvo

LEKTURA

Sanja Cetinjanin Thes, prof.

ADRESA UREDNIŠTVA

Hrvatsko stenografsko društvo
Ulica Nikole Tesle 5/1, Zagreb, Hrvatska

KONTAKT

stenograf@stenograf.hr
daktilosfera@stenograf.hr

NASLOVNA STRANICA

Mario Marković, prof.

GRAFIČKO OBLIKOVANJE

Mario Marković, prof.

ISSN 

3043-8470

UDK

003.056

MJESTO

Zagreb

GODINA POSTAVLJANJA NA MREŽU

2024.