HRVATSKO STENOGRAFSKO DRUŠTVO

Hrvatsko Stenografsko Društvo (HSD) je strukovna udruga stenografa, birotehničara, informatičara i srodnih djelatnika te nastavnika tih djelatnosti. Društvo je osnovano u cilju okupljanja stenografa, birotehničara, informatičara i srodnih djelatnika radi širenja i unaprjeđivanja stenografije, birotehnike i informatike te zaštite profesionalnih interesa svojih članova. Aktivnosti Društva sastoje se od konstantnog unapređivanja stenografije i daktilografije, održavanje tečajeva i seminara, osiguranje stručne literature te praćenja najnovijih dostignuća na području informatike. Hrvatsko Stenografsko Društvo kontinuirano radi na okupljanju članstva te zaštiti stručnih i profesionalnih interesa članova Društva. Hrvatsko Stenografsko Društvo već 41 godinu organizira Daktilografski dan, tj. od 10. studenoga 2007. „Dan tipkovnice“. Dani tipkovnice su državno prvenstvo u daktilografiji na stolnim računalima uz održavanje informatičke tribine – stručnog usavršavanja nastavnika iz struke.