SEKCIJE DRUŠTVA

Hrvatsko stenografsko društvo osnovano je 25. lipnja 1982. s osnovnim ciljem širenja i unaprjeđivanja stenografije. Aktivnosti društva su se tijekom godina mijenjale, odnosno u skladu s potrebama, modernizirale i proširivale. Današnje aktivnosti društva sastoje se od konstantnog unapređivanja stenografije i daktilografije, održavanja tečajeva i seminara, osiguravanja stručne literature te praćenja najnovijih dostignuća na području informatike. Uz to Hrvatsko stenografsko društvo kontinuirano radi na okupljanju članstva te zaštiti stručnih i profesionalnih interesa članova Društva.

Aktivnosti Društva su raspoređene u četiri sekcije:

DAKTILOGRAFSKA SEKCIJA

Šimun Džalto

Predsjednik

STENOGRAFSKA SEKCIJA

Rajna Banovac

Predsjednica

INFORMATIČKA SEKCIJA

Nataša Cigetić

Predsjednica

STRUČNO-PEDAGOŠKA SEKCIJA

Marica Piršlin

Predsjednica

Svaka sekcija provodi zasebne aktivnosti koje se svode na razvoj i unaprjeđivanje područja svoga djelovanja, a neke od njih su:

Članovi sekcija su kroz godine osmišljavali udžbenike koje je Društvo izdavalo, a na temelju tih udžbenika se u Republici Hrvatskoj uči daktilografija i stenografija. Sekcije (koje su tehnički odvojene) aktivnosti manjega obujma i intenziteta obavljaju zasebno, dok se opsežnije aktivnosti obavljaju u međusobnoj koordinaciji ovisno o potrebi.