USLUGE PRIJEPISA I TRANSKRIPTA TEKSTA

U današnje vrijeme kada više nego ikada cijenimo optimizaciju vremena, kvalitetna i brza usluga izrade audiotranskripata i pisanja po diktatu (svih vrsta zapisnika, intervjua, sastanaka, ročišta, simultanog prijevoda i pisanja po diktatu) od izuzetne je važnosti. Da biste dobili kvalitetan i dobar finalni proizvod, bitno je poznavati strukturu dokumenta koji izrađujete i znati kako isti treba oblikovati. Hrvatsko stenografsko društvo i njegovi stručnjaci nude visokokvalitetne usluge izrade svih vrsta dokumenata (simultano, po diktatu ili audiotranskriptu) za razne namjene. Svakom klijentu i angažmanu pristupamo na individualan način, stoga nam se obratite s potpunim povjerenjem za informativni sastanak.

HSD - logotip

PDF Title