Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i predsjednica Društva.

Tijela Društva u četverogodišnjem mandatnom periodu od 2019. do 2023. su:

 

       Predsjednica

 

       Andrea Wawrzynek

 

 

       Skupština

 1. Rajna Banovac
 2. Nataša Cigetić
 3. Mirna Andročec
 4. Stjepan Džalto
 5. Šimun Džalto
 6. Josip Hanjš
 7. Zvonimir Kaić
 8. Katarina Korenić
 9. Marica Piršlin
 10. Stjepan Puškarić
 11. Nikolina Vicković Žubi
 12. Kristina Zlodi Bukvić
 13. Andrea Wawrzynek

 

       Upravni odbor

 1. Rajna Banovac
 2. Nataša Cigetić
 3. Stjepan Džalto
 4. Šimun Džalto
 5. Josip Hanjš
 6. Marica Piršlin
 7. Kristina Zlodi Bukvić

 

 

       Nadzorni odbor

 1. Zdravka Barac
 2. Slavko Adam
 3. Zvonimir Kaić

 

 

       Sud časti

 1. Zdenka Borčić
 2. Snježana Tomić
 3. Džejna Morankić Vračar      Tajnik Društva: Stjepan Džalto