Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i predsjednik.

Tijela Društva u četverogodišnjem mandatnom periodu od 2015. do 2019. su:

 

       Predsjednik

 

        Josip Hanjš

 

 

       Skupština

 1. Banovac Rajna
 2. Barac Zdravka
 3. Biškup Nikola
 4. Cigetić Nataša
 5. Čanković Goran
 6. Horvath-Žaja Eva
 7. Katai Pamela
 8. Korenić Katarina
 9. Majer-Pejnović Ljiljana
 10. Piršlin Marica
 11. Šipek Andreja
 12. Vicković Nikolina
 13. Zlodi Kristina

 

       Upravni odbor

 1. Banovac Rajna
 2. Čanković Goran
 3. Hanjš-Barberić Radmila
 4. Muženić-Vidak Andrea
 5. Piršlin Marica
 6. Tomić Snježana
 7. Zlodi Kristina

 

 

       Nadzorni odbor

 1. Petranović Vera, predsjednica
 2. Kaić Zvonimir, potpredsjednik
 3. Marčec Branko, član

 

 

       Sud časti

 1. Adam Slavko, predsjednik
 2. Korenić Katarina, članica      Tajnica Društva: Mihaela Farkaš Kvakić