Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i predsjednik.

Tijela Društva u četverogodišnjem mandatnom periodu od 2015. do 2019. su:

 

       Predsjednik

 

        Josip Hanjš

 

 

       Skupština

 1. Banovac Rajna
 2. Barac Zdravka
 3. Biškup Nikola
 4. Cigetić Nataša
 5. Čanković Goran
 6. Horvath-Žaja Eva
 7. Katai Pamela
 8. Korenić Katarina
 9. Majer-Pejnović Ljiljana
 10. Piršlin Marica
 11. Šipek Andreja
 12. Vicković Nikolina
 13. Zlodi Kristina

 

       Upravni odbor

 1. Banovac Rajna
 2. Čanković Goran
 3. Hanjš-Barberić Radmila
 4. Muženić-Vidak Andrea
 5. Piršlin Marica
 6. Tomić Snježana
 7. Zlodi Kristina

 

 

       Nadzorni odbor

 1. Petranović Vera - predsjednica
 2. Kaić Zvonimir - potpredsjednik
 3. Marčec Branko - član

 

 

       Sud časti

 1. Adam Slavko - predsjednik
 2. Korenić Katarina - članica      Tajnica Društva: Mihaela Farkaš